Prof. Dr. Tahir Karadeniz

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz

Ünvanı: Profesör

Yabancı dil: İngilizce (İyi derecede)

Doğum yeri/yılı: Ankara, 1957

Orta Lise Öğrenim: TED Ankara Maarif Koleji

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1975-1982

Tıpta Uzmanlık (İhtisas) Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1984-1989

Doktora Tezi: Yüzeysel Mesane Kanserinde BCG tedavisi (Türkiye’de bu konudaki ilk yapılan tez çalışması olup, Türkiye’nin en saygın Üroloji dergisi Türk Üroloji Dergisi'nde yayımlanmıştır)

Mesleki görevler

 • Mecburi Hizmet: Kastamonu, Seyidiler Sağlık Ocağı hekimi, 1982-1984
 • Tıpta Uzmanlık (İhtisas): İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 1984-1989
 • Askerlik Görevi: Denizli Askeri Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı, Tbp. Asteğmen
 • Üroloji Uzmanı: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1992-1998
 • Üroloji Klinik Direktörü (Üroloji Klinik Şefliği), Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1998-2012
 • Medicana International İstanbul, Beylikdüzü: 2012-Nisan 2017
 • Liv Hospital Ulus, İstanbul: Nisan 2017-

Mesleki deneyim ve profil

 • 1992 yılında Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Üroloji Uzmanı olarak başlamış ve 1995 yılında Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Manheim Üroloji Kliniğinde aldığı eğitim sonrası kliniğine dönmüş ve o tarihe kadar Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nde hiç yapılmamış: "Trafik kazaları sonucu idrar yolu kopması sonucu oluşan "Uretra darlıkları tedavisi için yapılan ameliyatlar (uretroplasti)"; böbrek kanserinde böbreğin sadece kanserli bölümünün alındığı "parsiyel nefrektomi ameliyatı"; İlerlemiş mesane kanserinde Mesanenin alındığı "Radikal Sistektomi" ameliyatı, idrar yolu taşlarında taşın kapalı (endoskopik) yöntemle tedavi edildiği "URS" ve Perkütan Cerrahi (PCNL) ameliyatı; Çocuk hastalarda görülen Vesica üreteral refu (VUR) hastalığının cerrahi tedavisi "Neosistostomi" ameliyatı gibi yenilikleri Okmeydanı Eğitim Hastanesi'ne getirmiş ve bu ameliyatlar bu klinik de daha önce yapılamazken artık rutin yapılır hale gelmiştir.
 • 1996 yılında ilk sınavda "Üroloji Doçenti" ünvanını almış; 1998 yılında Türkiye’de ilk ve tek yapılan ÖSYM’nin hazırladığı "Klinik Şef/Şef Yardımcılığı Merkezi sınavını derece ile kazanıp çalıştığı "Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Üroloji Klinik Şefi (Direktörü)" olmuştur.
 • Okmeydanı Eğitim Hastanesi klinik şefliği sırasında 2000, 2001 ve 2002 senelerinde Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) "Kadın Ürolojisi - İdrar Kaçırma" ve "Ürolojik Kanser Cerrahisi" konularında eğitim almış; İsviçre’de ürolojik kanser cerrahisi eğitimi ve ilerlemiş mesane (idrar kesesi) kanseri tedavisinde yapılan "Radikal Sistektomi ve Bağırsaktan Yapay Mesane eğitimi" almış ve kliniğine döndüğünde prostat kanseri tedavisindeki "Radikal Prostatektomi" ameliyatı, kadınların idrar kaçırma probleminin çözümündeki ameliyatlar ve Bağırsaktan Mesane (Yapay mesane) ameliyatları Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nde rutin uygulanmaya başlamıştır.
 • 2003 yılında Avrupa Üroloji Birliği (EAU) Board sınavını kazanmıştır.
 • Prof. Dr. Tahir Karadeniz 14 yıllık (1998-2012) Klinik şefliği döneminde 12 Üroloji Uzmanı yetiştirmiş, bu doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimini (İhtisas) Prof. Dr. Tahir Karadeniz'den almışlardır.
 • Günümüze kadar 30 Mesleki Kongre/Sempozyumda "Oturum Başkanı, Panelist Konuşmacı, Kurs Eğitmeni" olarak Tıpta Üroloji Uzmanlık Eğitimi (İhtisas) alan asistan doktorlara ve üroloji uzmanı meslekdaşlarına eğitim vermiştir. (Bknz: Prof. Dr. Tahir Karadeniz tarafından verilen mesleki eğitimler)
 • 2013 yılında Profesörlüğe atanmış ve hâlen Liv Hospital Ulus'ta çalışmaktadır.

Üye olduğu üroloji dernekleri

 1. European Association of Urology - EAU (Avrupa Üroloji Birliği)
 2. American Association of Urology - AUA (Amerikan Üroloji Birliği)
 3. Türk Üroloji Derneği
 4. Türk Üroonkoloji Derneği
 5. Türk Androloji Derneği
 6. Türk Pediatrik Üroloji Derneği