Verilen Mesleki Eğitimler

25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, İstanbul
Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


AHEKON 2015 (6. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
06 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Güncel Androloji Sempozyumu
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
"Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri: Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı" Video Gösterimi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6 -10 Haziran 2012, Ankara
"Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6 -10 Haziran 2012, Ankara
"Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


22. Ulusal Üroloji Kongresi
2 - 6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15. 04. 2011, Tirana / Albania
"Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy Video Sunum


4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2 - 6 Şubat 2011, Antakya
İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu, 03/02/2011 "Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2 - 6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02. 11. 2010, İstanbul Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi 


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02. 11. 2010, İstanbul
Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz


21. Ulusal Üroloji Kongresi
02. 11. 2010, İstanbul
Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu


21. Ulusal Üroloji Kongresi
31. 10. 2010, İstanbul
Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, T. Karadeniz


8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları ) Açık Radikal  Sistektomi Video   Sunumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video  Sunumu.


Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6 - 9 Aralık 2007
Ortotopik Mesane / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2 - 9 Aralık 2006
Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2 - 9 Aralık 2006
Ortotopik Mesane
Konuşmacı: Tahir Karadeniz
 


Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK)  3. Hazırlık Sınavı  Eğitici olarak katılım
09. 12. 2006
Konu: Temel Ürodinami
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz


19. Ulusal Üroloji Kongresi
12. 06. 2006
Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz
 


Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29 - 30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 


18. Ulusal Üroloji Kongresi
2 - 7 Ekim 2004, Antalya Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30. 06 - 04. 07 2004
Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
01-04 Nisan 2004
Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Ortotopik Mesane


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


5. Ulusal Androloji Kongresi
05. 07. 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi: Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz


Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16 -19 Ekim 2003
Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar  Oturumu - Ortotopik Mesane - Tahir Karadeniz


İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Arteriojenik ED ve Tedavisi - Tahir Karadeniz


Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

16. Ulusal Üroloji Kongresi
8 -12 Ekim  2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz

16. Ulusal Üroloji Kongresi
8 -12 Ekim  2000 Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz


Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs   2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


ok icon Schering - Plough
21. 06. 1999, The Marmara / Taksim
Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz