Mesane Kanseri

Nedir ve Nedenleri?

Mesane ve İdrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrek den idrar yolları= üreterler vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörler mesane= idrar kesesi kanseri denir.Mesane kanseri erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. Bilinen nedenlerin başında sigara ve bazı fabrika çalışanlarında kimyasal maddelerle temas gelmektedir.

Belirtiler (Semptomlar)

Mesane kanserinin en sık görülen ve hastalarımızı bize getiren en önemli belirtisi "idrardan ağrısız kanama olması ve pıhtıların gelmesidir". Bunun dışında kanserin tiplerine bağlı olarak "devamlı ağrılı idrar, devamlı idrar yaparken sonuna doğru yanma" tabir edilen şikayetler de görülür.Bazen bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır.

Teşhis ve Tanı Nasıl Konur?

Batın yada Üriner Sistem Ultrasonografisi ile çogu zaman mesanede kitle teşhisi kolayca konabilir, bu tetkik hazırlık gerektirmeyen basit uygulanan bir tetkikdir; bunun haricinde damardan ilaç verilerek yapılan Üst ve Alt Batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile de tanıya gidilebilir.

Ancak bazen bu tetkiklerle kesin bir şey söylenemez ise o zaman teşhis kameralı videolu bir sistemle idrar kesesine idrar deliğinden girip idrar kesesinin içini görme yöntemiyle konur (Endoskopi= Sistoskopi )

 
Mesane kanserinin Endoskopik görünümü  

* Resimde idrar kesesine yapılan Endoskopi (Sistoskopi) sırasında ortaya konan mesane kanseri görülüyor.

Teşhisi Koyduk dan Sonra İlk Yapılıcak Nedir?

İlk yapılıcak girişim hastalarımıza endoskopik kamera ile yaptığımız kapalı TUR Tm (Trans Urethral Resection Tm ) diye adlandırılan ameliyat dır.

TUR Tm Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ameliyat Sonrası

Bu ameliyat Genel Anestezi yada bölgesel Anestezi (belden aşağısı uyuşturulur ) ile yapılabilir. Biz bu ameliyat için gerekli tıbbi hazırlıkları tamamlamak üzere hastalarımızı sabah aç karına hastaneye çağırıyor ve hazırlıklardan sonra aynı gün ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşıp kanserli bölümü mesane nin bütün tabakalarından da örnekler alacak şekilde özel bir elektrik li cihazla keserek çıkarıyoruz.

Ameliyat sonrası hasta yatağına geliyor ve ertesi gün ayağa kaldırıyoruz, genellikle 2. Veya 3. Gün idrar sondasını çıkarıp taburcu ediyor ve patoloji raporunun sonucunu bekliyoruz.

Aşağıdaki video da TUR-Tm ameliyatının yapılışından küçük kesit izlenebilir.

TUR Tm Ameliyatı Neden Önemli?

Bu ameliyat çıkarılan tümörün özelliklerini yani yüksek dereceli= high grade= G3 ; yada düşük dereceli = low grade = G1 olup olmadığını ve idrar kesesi derinlerine ne kadar nüfuz ettiğini (patoloji raporunda derinlik en düşükden en derin kas tabakasını ifade edecek sekilde pTa veya pT1 veya pT2 pT3 şeklinde ifade edilir, en yüzeyel olan pTa kas dokularına kadar derinleşmiş olan pT2 .. şeklinde ifade edilir ) ortaya koyar; yani bu kanserin özelliklerini detaylarıyla anlamış oluruz; bunun dışında kanserli doku tamamen çıkarıldığında bazı kanserler için bu yeterli bir tedavi olabilir. Bu ameliyatın bize bunları verebilmesi için cerrahın tecrübesi çok önemlidir, bu ameliyatı uygularken hem tümörü tamamen çıkarabilmek (bazen bir kerede tamamı çıkarılamayabilir ileride bahsedilecek) hem de bu arada mesaneyi delmeden derin katlarından örnekler alabilmek gerekir; 3 cm den büyük mesane kanserlerinde bu ciddi tecrübe gerektirir.

Mesane Kanserini ve Tedavisini Anlamak İçin Patoloji Raporunda Karşılaşılabilicek Terimler

TUR Tm ile cerrah yeterli doku çıkarabilmiş ise çıkarılan kanserli dokunun incelenmesi sonucu yukarıda bahsedilen şekilde kanserin mesane derin katlarına inip inmediği ve derecesi =grade yani ne kadar tahlikeli, saldırgan olduğu ortaya çıkar.

Örnekler

pTa Low Grade =pTa düşük dereceli = pTa GI : Çok saldırgan özelliği olmayan idrar kesesinin derinlerine inmemiş en sığ tabakayı tutmuş kanser

pTa High Grade=pTa yüksek dereceli=pTaGIII: Çok saldırgan özelliği olan ama henüz idrar kesesi derinlerine inmemiş ama yüksek inme potansiyeli ve mesane dışı uzak organlara yayılma ihtimali taşıyan kanser tipi, ancak bu nadir görülen bir tip dir.

pT1High Grade=pT1 yüksek dereceli =pT1GIII : Çok saldırgan ve tehlikeli özelliği olan

idrar kesesinin pTa ya göre daha derinlerine inmiş kas doklusuna yaklaşmış ve uzak organlara ve lenf dokularına yayılabilme özelliği taşıyan kanser tipi

pT2High Grade=pT2 yüksek dereceli=pT2GIII : İdrar kesesinin en az kas tabakasına kadar derinleşmiş çok yüksek saldırganlık ve yayılım potansiyeli olan kanser, geç kalındığı takdirde lenf dokularına, akciğer ,karaciğer kemikler gibi uzak organlara yayılım (metastaz) söz konusudur.

** Aşağıda tedavi bölümünde bazı hastalarımızın patoloji raporu sonuçlarından örnekleri görebilir ve daha iyi canlandırıp anlayabilirsiniz:

Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavi planı tamamen ilk yapılan TUR Tm ameliyatının patoloji raporu sonucuna bağlıdır, patoloji raporu beklenir ve sonuca göre davranılır. Örneklerle anlatmayı daha uygun buldum: Bu sayede ilk TUR Tm ameliyatı olmuş hastalar aşağıdaki örneklerde kendi durumlarına uyanı bulabilirler.

Örnek 1) pTa Low grade=pTa düşük dereceli = pTa G1 olarak sonucu gelen bir patoloji raporu söz konusu ise ve kanserin boyutu çok büyük değil ise (3 cm den küçük çaplı) ise tecrübeli bir cerrahın yaptığı kaliteli bir TUR Tm ameliyatı tedavi için yeterlidir, bundan sonra idrar kesesi içine haftalık ilaç tedavisi yapılabilir yada yapılmayabilir, hasta ile ortak karar verilebilir.Tekrarlama (nüks etme ) ihtimaline karşı belli aralıklarla sistoskopi ile takip edilir, tekrarlama halinde tekrar TUR Tm ameliyatı yapılır.

Örnek 2) pTa Low Grade=pTa düşük dereceli=pTaGI ve büyük boyutlu bir kanser ise (3 cm den büyük veya mesanenin bir çok bölgesinde ) : TUR Tm ameliyatı 2-4 hafta sonra tekrarlanır ve tümör tamamen temizlenmiş olur; bundan sonraki tedavi 6 hafta idrar kesesi içine ilaç tedavisi uygulamak ve belirli aralıklarla sistoskopi ile takip etmektir.

Örnek 3) pTa High Grade=pTa Yüksek dereceli= pTa GIII İlk defa yapılan TUR Tm ameliyatından sonra böyle bir patoloji sonucu gelir ise yapılacak şey tümör çapı büyük yada küçük olsun 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatını tekrarlamaktır. İkinci ameliyatın patoloji raporu na göre tedavi planlanır.Bu son derece saldırgan ve yayılım ihtimali olan bir kanserdir. İdrar kesesi içine 6-8 hafta BCG diye bilinen verem hastalığı aşısı uygulanır.

Örnek 4) pT1 High grade=pT1Yüksek dereceli=pT1G3 Böyle bir sonuç geldiği takdirde yapılıcak şey ilk TUR Tm ameliyatından 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatı yapmak yani ameliyatı tekrarlamaktır; biz bu yeniden ameliyat işlemini Üroloji de Re-TUR diye adlandırıyoruz. İkinci defa ameliyat yapmanın gayesi birinci ameliyatta kaslara kadar derinleşmiş kanseri bir defa ortaya koyamama ihtimali için kanser kaslara kadar derinleşmiş ise yani pT2 ise bunu ortaya koymaktır.

Eğer Re TUR yani ikinci TUR Tm ameliyatının patoloji sonucu da pT1 High Grade=pT1 Yüksek derceli=pT1G3 şeklinde gelir ise ve mesanedeki kanser hacmi küçük ise mesane içine haftalık ilaç tedavisi (BCG ) verilir ; kanser hacmi çok fazla ise "Radikal Sistektomi" diye adlandırdığımız mesane prostat idrar yollarının bir kısmı ve lenf dokularının çıkarıldığı ameliyat yapılabilir.

Örnek 5) pT2 High Grade=pT2 Yüksek dereceli=pT2G3 TUR Tm ameliyatı sonucu böyle bir patoloji sonucu ile karşılaşırsak hastanın genel sağlık durumu elverir ise tedavi " Radikal Sistektomi" ameliyatıdır.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Nedir? Öncesi ve Sonrası

Bu ürolojinin en büyük ameliyatıdır. Gerekli Hazırlık döneminden sonra uygulanır. Bu ameliyatta mesane, prostat, alt idrar yollarının bir kısmı, meni keseleri ve civardaki büyük damarlarının etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. Eksiksiz yapıldığı takdirde 6-8 saat sürer, ameliyat sonrası hastamız en az 24 saat yoğun bakımda kalır, ertesi gün odasına alınır 2-3 gün ağızdan beslenmiyeceği için özel proteinli serumlarla beslenme takviyesi yapılır. Genellikle 10-14 gün sonra hastaneden çıkarılır.

Lenf Dokusu Çıkarmak ve Sayısı Neden Önemli?

Radikal Sistektomi ameliyatının beklide en önemli bölümü burasıdır, lenf dokularını çıkarabilmek özel bir eğitim ve tecrübe gerektirdiği için bu bölüm meslekdaşlarımız tarafından pek önemsenmemektedir; ancak şu bilinen bir gerçektir ki bu ameliyatta ne kadar çok sayıda lenf düğümü çıkarılır ise hastalarımızın yaşam süresi o kadar uzamakta ve lenf dokularında kanser varlığında ilave kemoterapi gerektiği için hastalığın gerçekten ne kadar ilerlediği yada ilerlemediği net biçimde ortaya konabilmektedir.

*Aşağıdaki patoloji raporu örneği ekibimizin yaptığı bir ameliyatın patoloji sonucudur, kaç adet lenf dokusu çıkarıldığından bir örnek görebilirsiniz.

Site ana sayfasında LİNK ler bölümüne girilir yada aşağıdaki link e girilir ise ise çıkarılan lenf sayısının hasta yaşamına ne kadar etkili olduğu ile ilgili dünyanın saygın bir dergisinde yayımlanan çalışmamızı okuyabilirsiniz.

Link :http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910098

Bu çalışmamızda kanser lenf lere yayılmış olsa dahi çok sayıda çıkarılabildiği takdirde hastaya daha uzun ve kaliteli yaşam sunduğunu ortaya koyduk.

Radikal Sistektomi Ameliyatı Sonrası İdrar Yapabilme Nasıl?

Ameliyattan sonra idrarın gelebilmesi için 2 yol söz konusu. Bunlardan birincisi küçük bir ince bağırsak parçası ile idrar yollarını birleştirip karın cildine bir torba vasıtası ile getirmek ve idrarın o torbaya dolması ve gerektikce hasta veya yakınları tarafından boşaltılması bu "ileal konduit" diye ürolojide adlandırılır.. İkinci yol ise bağırsaklardan mesane şekline benzer bir şekilde küre tarzında yeni mesane yapmak ve bunu dış idrar yoluna bağlayarak hastaların idrarlarını normal şekilde yani karın cildinde torba olmadan yapabilmeleri ki ürolojide bu " Ortotopik Mesane" diye isimlendirilir.

Bağırsaktan Yeni Mesane Ameliyatı Nedir?

Hastaların daha konforlu hayat sürmeleri için,normal idrar deliğinden idrar yapabilmelerini sağlamak için uygulanan bir ameliyattır; bağırsaklardan bir bölüm ayrılıp küre şekline sokulur ve böbreklerden gelen her iki idrar yolu buna bağlanır, bu yeni mesanenin bir tarafı da penis içi idrar yoluna bağlanır. Bu özel eğitim ve tecrübe gerektirir; biz bu konuda ekip olarak İstanbul'da belki de en ciddi tecrübeye sahibiz.

Ameliyatın 15-18. günleri arası hastamızın idrar sondasını çıkarıp yeni mesaneleri ile idrar yapma eğitimi veriyoruz; eğer hastalarımız arzu ederse bazen daha önceden bu ameliyatı uyguladığımız hastalarımızı davet edip yeni hastalarımızla tanıştırıyoruz. İdrar yapmayı öğrenmek yaklaşık 4-5 gün sürüyor, bu süreç sonunda hastalarımız yeni mesanelerini tamamen boşaltabiliyorlar.

Ameliyat Sonrası Takip

Diğer kanserlerde de olduğu gibi ilk 2 yıl 3 aylık takipler, daha sonra 6 aylık takiplere 5 yılı tamamlıyoruz.

Ameliyat Sonrası Kemoterapi Kime?

Eğer çıkarılan mesane de kanser mesane nin dış tabakasına kadar ilerlemiş yada çıkarılan lenf dokularında kansere rastlanır ise hastalarımız kemoterapi programına alınıyor. Eğer bu faktörler yok ise kemoterapiye gerek yok; ancak 5 yıllık takip sürecinde uzak organlarda (Akciğer, Karaciğer, Kemik ler yada karın içi bir yerde) kanser tekrar ederse (nüks ederse ) hastalar kemoterapi programına alınıyor.